Μετατροπές καταστάσεων ύληςΠήξη: η διαδικασία κατά την οποία ένα υγρό μετατρέπεται σε στερεό.
Τήξη: η διαδικασία κατά την οποία ένα στερεό μετατρέπεται σε υγρό.
Συμπύκνωση (υγροποίηση): η διαδικασία κατά την οποία ένα αέριο μετατρέπεται σε υγρό.
Εξαέρωση: η διαδικασία κατά την οποία ένα υγρό μετατρέπεται σε αέριο. Περιλαμβάνει τον βρασμό και την εξάτμιση.
Εξάχνωση: η διαδικασία κατά την οποία ένα στερεό μετατρέπεται απευθείας σε αέριο.
Απόθεση: η διαδικασία κατά την οποία ένα αέριο μετατρέπεται απευθείας σε στερεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου