Λειψυδρία


Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Το ποσοστό του νερού που είναι πόσιμο κάθε χρόνο μειώνεται. Το πρόβλημα της λειψυδρίας, δηλαδή της έλλειψης πόσιμου νερού είναι αισθητό σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι αιτίες του προβλήματος είναι:
● Η αύξηση της κατανάλωσης του νερού
● Ο υπερπληθυσμός σε ορισμένες περιοχές
● Η κακή διαχείριση των αποθεμάτων νερού
● Η ρύπανση των υπόγειων υδάτων
● Η ανεπαρκής εκμετάλλευση των βροχοπτώσεων
Η ευθύνη για τη σωστή διαχείριση του νερού είναι τόσο κοινωνική όσο και ατομική. Οι αρμόδιοι φορείς μιας κοινωνίας οφείλουν να προγραμματίζουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και να ενημερώνουν τους πολίτες για τη σωστή χρήση του νερού. Οι πολίτες με τη σειρά τους θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στη χρήση του νερού και να μη το σπαταλούν άσκοπα. Μπορούμε λοιπόν όλοι να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου