Μίγματα

Μίγμα ονομάζεται κάθε σύστημα το οποίο προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών (συστατικά).


Διακρίνονται σε ομογενή και ετερογενή.
  • Ομογενή ονομάζονται τα μίγματα των οποίων τα συστατικά δεν είναι διακριτά με γυμνό μάτι ή κοινό μικροσκόπιο.
  • Ετερογενή ονομάζονται τα μίγματα των οποίων τα συστατικά είναι διακριτά.

Ιδιότητες μιγμάτων
  1. Τα συστατικά των μιγμάτων μπορούν να αναμιχθούν σε διάφορες αναλογίες.
  2. Τα συστατικά των μιγμάτων διατηρούν πολλές από τις ιδιότητές τους.

 Το βίντεο προέρχεται από το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη χημεία Β' γυμνασίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου