Σκληρομετρική κλίμακα Mohs

Για τη μέτρηση της σκληρότητας των ορυκτών χρησιμοποιείται η δεκάβαθμη σκληρομετρική κλίμακα Μος (Mohs). Κατά τη κλίμακα αυτή, ο τάλκης φέρεται ως το μαλακότερο ορυκτό (σκληρότητα 1), ενώ το διαμάντι ως το σκληρότερο (σκληρότητα 10). Αναλυτικότερα η κλίμακα αυτή, που επινοήθηκε από τον Μος (γι' αυτό και φέρει το όνομά του), αποτελείται από τα εξής δέκα ορυκτά, κατά σειρά από το μαλακότερο προς το σκληρότερο:
  • 1. Τάλκης,
  • 2. Γύψος,
  • 3. Ασβεστίτης,
  • 4. Φθορίτης ή αργυροδάμας,      
  • 5. Απατίτης,
  • 6. Άστριοι,
  • 7. Χαλαζίας,
  • 8. Τοπάζιο,
  • 9. Κορούνδιο,
  • 10. Αδάμας ή Διαμάντι.

Καθένα από αυτά τα ορυκτά χαράσσει τα προηγούμενά του. Έτσι ο τάλκης δε χαράσσει κανένα και χαράσσεται από όλα, ενώ ο αδάμας χαράζει όλα και δε χαράσσεται από κανένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου