Ρύπανση του νερού

Ρύπανση υδάτων είναι η οποιαδήποτε ανεπιθύμητη μεταβολή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού των θαλασσών, λιμνών ή ποταμών, η οποία είναι ή μπορεί υπό προϋποθέσεις να προκαλέσει βλάβες στην ποιότητα ζωής, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη.

Μόλυνση είναι η ρύπανση που οφείλεται στη παρουσία μικροβίων και γενικότερα παθογόνων μικροοργανισμών.


Πηγές ρύπανσης
Αστική χρήση νερού (αστικά λύματα): Ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που προέρχονται από τις κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες (σχολεία και πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, χώροι εργασίας, τουριστικές μονάδες, νοσοκομεία, εργαστήρια και ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες κ.α).
Βιομηχανική χρήση νερού: Βιομηχανικά υγρά απόβλητα παρόμοια με τα αστικά λύματα που περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά στοιχεία (δηλητήρια, βαριά μέταλλα κ.α.).
Γεωργική χρήση: Νερά απορροής εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων που περιέχουν λιπάσματα ή φυτοφάρμακα, υγρά απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες
ή μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων και που ενδεχομένως να περιέχουν περιττώματα.
Πετρελαιοειδή: Πίσσα, λάδια  ή πετρέλαιο που καταλήγουν σε θάλασσες από διαρροές δεξαμενών πλοίων.
Όξινη βροχή: Βροχή που μολύνεται εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κατακρήμνισης των αέριων ρύπων.

 
Συνέπειες ρύπανσης του νερού
1. Μείωση της διαύγειάς του.
2. Μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό.
3. Μείωση της ποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας.
4. Αισθητική υποβάθμιση ή και πλήρης καταστροφή των υδάτινων τοπίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου