Απόσταση - Κλασματική απόσταξη

Διάταξη απλής απόσταξης
Απόσταξη
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ενός υγρού συστατικού από ένα διάλυμα που περιέχει στερεές διαλυμένες ουσίες. Με θέρμανση του διαλύματος το υγρό εξατμίζεται, ψύχεται στον συμπυκνωτή, υγροποιείται και συλλέγεται ως απόσταγμα. (π.χ. μίγμα αλατόνερο)

Κλασματική απόσταξη
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των υγρών συστατικών ενός διαλύματος. Θερμαίνεται το μίγμα και τα συστατικά επειδή έχουν διαφορετικό σημείο βρασμού το καθένα, διαχωρίζονται. (π.χ. μίγμα πετρελαίου). Πρώτο αποστάζεται το συστατικό με το μικρότερο σημείο βρασμού και ακολουθούν τα άλλα.

Στο παρακάτω πείραμα διαχωρίζεται ένα υδατικό διάλυμα θειικού χαλκού. Το διάλυμα προστίθεται σε σφαιρική φιάλη, στην οποία προσαρμόζεται ένα θερμόμετρο και πλάγιος ψυκτήρας, και θερμαίνεται ισχυρά ώστε να βράσει. Οι υδρατμοί ψύχονται στον ψυκτήρα ο οποίος ψύχεται με κρύο νερό και το νερό συλλέγεται σε ποτήρι. Ο στερεός θειικός χαλκός παραμένει στη φιάλη.

Το βίντεο προέρχεται από το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη χημεία Β' γυμνασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου