Βιοσυσσωρευση

Βιοσυσσώρευση είναι η σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης μιας τοξικής ουσίας στους οργανισμούς μιας βιοκοινότητας από τα χαμηλότερα προς τα ψηλότερα τροφικά επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τα βαριά μέταλλα (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο) και άλλες τοξικές ουσίες που καταλήγουν σε ένα υδάτινο αποδέκτη εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα μέσω των ψαριών και των οστρακοειδών, περνούν δηλαδή από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Ο τελικός καταναλωτής (που συχνά είναι ο άνθρωπος) προσλαμβάνει στους ιστούς του σώματός του τα μέταλλα αυτά, που του προκαλούν πολλές και σοβαρές βλάβες.
Ακολουθώντας τα βελάκια στις παρακάτω εικόνες δείτε τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται μια τοξική ουσία από τα φυτοφάρμακα στον άνθρωπο μέσω της ρύπανσης του νερού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου