Χρωματογραφία

Στη χρωματογραφία το μίγμα μαζί με ένα διαλύτη απορροφούνται από ένα πορώδες υλικό. Καθώς ο διαλύτης διαχέεται στο πορώδες υλικό παρασύρει τα συστατικά του μίγματος. Ο διαχωρισμός γίνεται λόγω της διαφορετικής ταχύτητας με την οποία διαχέονται τα συστατικά του μίγματος στο πορώδες υλικό. (π.χ. μίγμα χρωστικών ουσιών). Οι ουσίες βρίσκονται στο μίγμα σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες.

Στο παρακάτω πείραμα διαχωρίζεται το μίγμα των χρωστικών από το οποίο αποτελείται το μαύρο μελάνι του μαρκαδόρου. Σε μια ταινία διηθητικού χαρτιού προσθέτουμε μια ποσότητα μελάνης και το χαρτί τοποθετείται σε ποτήρι που περιέχει αλκοόλη ώστε να διαβρέχεται μόνο το κάτω μέρος του.
Ενώ η αλκοόλη διαβρέχει το ποτήρι προς τα πάνω, οι διάφορες χρωστικές ουσίες παρασύρονται με διαφορετική ταχύτητα και διαχωρίζονται.

Το βίντεο προέρχεται από το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη χημεία Β' γυμνασίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου