Απόχυση

Χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ενός υγρού ετερογενούς μίγματος. Εφαρμόζεται σε υγρά μίγματα στα οποία υπάρχει στερεό συστατικό, το οποίο είναι αδιάλυτο και διασκορπισμένο μέσα στο υγρό. Το μίγμα αφήνεται στην ηρεμία για κάποιο χρόνο, το στερεό συστατικό καθίζεται (σχηματίζεται ίζημα) και στη συνέχεια το υγρό απομακρύνεται, ώστε να επιτευχθεί ο διαχωρισμός. 

Στο διπλανό πείραμα γίνεται ο διαχωρισμός μίγματος νερού με άμμο.

Εφαρμόζεται και για το διαχωρισμό υγρών που δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους, όπως νερό και λάδι.

Στο παρακάτω πείραμα διαχωρίζεται ένα μίγμα νερού και λαδιού. Το μίγμα προστίθεται σε ειδικό διαχωριστικό χωνί και το νερό σχηματίζει την κατώτερη στιβάδα.Στη συνέχεια αποχύνουμε το νερό σε ένα ποτήρι με τη βοήθεια της στρόφιγγας. Το λάδι μένει στο χωνί και συλλέγεται σε άλλο ποτήρι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου