ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΟΓΚΟ (%W/V)

Η περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο εκφράζει τη μάζα σε g της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται ανά 100ml διαλύματος. Συμβολίζεται με %W/V
Μεθοδολογία
1η περίπτωση: Υπολογισμός περιεκτικότητας διαλύματος όταν γνωρίζουμε τη σύστασή του.
Διαλύουμε 5g ζάχαρης σε νερό και προσθέτουμε νερό μέχρι ο όγκος του να γίνει 200ml. Ποια είναι η περιεκτικότητα %W/V του διαλύματος;
Λύση: Για το διάλυμα ισχύει:
Σε 200ml διαλύματος περιέχονται 5g ζάχαρης
Σε 100ml διαλύματος περιέχονται x g ζάχαρης
--------------------------------------------------------
200x=5100 ή 200x=500 ή x=500:200 ή x=2,5g
Επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος είναι 2,5%W/V.

2η: περίπτωση: Υπολογισμός σύστασης διαλύματος όταν γνωρίζουμε την περιεκτικότητά του
Υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 3%W/V. Πόσα g ζάχαρης περιέχονται σε 150ml διαλύματος;
Λύση: Για το διάλυμα αυτό ισχύει:
Σε 100ml διαλύματος περιέχονται 3g ζάχαρης
Σε 150ml διαλύματος περιέχονται x g ζάχαρης
----------------------------------------------------
100x=3150 ή 100x=450 ή x=450:100 ή x=4,5g

Επομένως στα 150mL διαλύματος περιέχονται 4,5g ζάχαρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου