Φυγοκέντρηση


Με τη μέθοδο αυτή διαχωρίζουμε μίγματα τα οποία αποτελούνται από δύο υγρά με διαφορετική πυκνότητα ή από υγρά με μικροσκοπικές στερεές προσμίξεις. Το μίγμα τοποθετείται σε ειδικές φυγοκεντρικές συσκευές και αναγκάζεται σε γρήγορη περιστροφή με αποτέλεσμα τα αιωρούμενα στερεά συστατικά ή το υγρό συστατικό με τη μεγαλύτερη πυκνότητα να κινούνται προς την περιφέρεια της συσκευής, σε αντίθεση με τα υγρά συστατικά με τη μικρότερη πυκνότητα που κινούνται προς τον άξονα περιστροφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου