Παρασκευή διαλύματος 15%W/W

Παρακολουθήστε στο βίντεο πως παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 15 %w/w, αναμιγνύοντας 15 g ζάχαρης και 85 g νερού και αναδεύοντας μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.

Στο πείραμα έχουμε:
μάζα ουσίας: 15 g
μάζα διαλύτη: 85 g
Άρα μάζα διαλύματος: 15+85=100 g
Επομένως στα 100g διαλύματος περιέχονται 15g διαλυμένης ουσίας, οπότε 15 % w/w

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου