ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΟΓΚΟ ΠΡΟΣ ΟΓΚΟ (%V/V)

Η περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο εκφράζει τον όγκο σε mL της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται ανά 100mL διαλύματος. Συμβολίζεται με %V/V

1η περίπτωση: Υπολογισμός περιεκτικότητας διαλύματος όταν γνωρίζουμε τη σύστασή του.
Διαλύουμε 9mL αλκοόλης σε νερό και προσθέτουμε νερό μέχρι o όγκος του να γίνει 200mL. Ποια είναι η περιεκτικότητα %V/V του διαλύματος;
Λύση: Για το διάλυμα ισχύει:
Σε 200mL διαλύματος περιέχονται 9mL αλκοόλης
Σε 100mL διαλύματος περιέχονται x mL αλκοόλης
-----------------------------------------------------------------------------------
200x=9100 ή 200x=900 ή x=900:200 ή x=4,5mL

Επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος είναι 4,5%V/V.

2η: περίπτωση: Υπολογισμός σύστασης διαλύματος όταν γνωρίζουμε την περιεκτικότητά του
Ένα αλκοολούχο ποτό έχει περιεκτικότητα 12%v/v. Το ποτό αυτό συσκευάζεται σε μπουκάλι όγκου 0,5L. Πόσα mL αλκοόλης περιέχονται σε κάθε μπουκάλι;
Λύση: Με δεδομένο ότι 0,5L=500mL ισχύει:
Σε 100mL αλκοολούχου ποτού (διαλύματος) περιέχονται 12mL αλκοόλης
Σε 500mL αλκοολούχου ποτού περιέχονται x mL αλκοόλης
--------------------------------------------------------------------
100x=12500 ή 100x=60500 ή x=6000:100 ή x=60mL

Επομένως σε κάθε μπουκάλι (0,5L) περιέχονται 60mL αλκοόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου