ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΒΑΡΟΣ (%W/W)

Η περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος εκφράζει τη μάζα σε g της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται ανά 100g διαλύματος. Συμβολίζεται με %W/W
Μεθοδολογία
1η περίπτωση: Υπολογισμός περιεκτικότητας διαλύματος όταν γνωρίζουμε τη σύστασή του.
Διαλύουμε 8g ζάχαρης (διαλυμένη ουσία) σε νερό (διαλύτης) και προσθέτουμε νερό μέχρι η μάζα του να γίνει 200g (διάλυμα). Ποια είναι η περιεκτικότητα %W/W του διαλύματος;
Λύση: Για το διάλυμα ισχύει:
Σε 200g διαλύματος περιέχονται 8g ζάχαρης
Σε 100g διαλύματος περιέχονται x g ζάχαρης
--------------------------------------------------------
200x=8100 ή 200x=800 ή x=800:200 ή x=4g
Επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος είναι 4%W/W.

2η: περίπτωση: Υπολογισμός σύστασης διαλύματος όταν γνωρίζουμε την περιεκτικότητά του
Υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 2%w/w. Σε 150g διαλύματος, πόσα g ζάχαρης και πόσα g νερού περιέχονται;
Λύση: Για το διάλυμα αυτό ισχύει:
Σε 100g διαλύματος περιέχονται 2g ζάχαρης
Σε 150g διαλύματος περιέχονται x g ζάχαρης
----------------------------------------------------
100x=2150 ή 100x=300 ή x=300:100 ή x=3g

Άρα στα 150g διαλύματος περιέχονται 3g ζάχαρης. Για τον υπολογισμό της μάζας του νερού ισχύει:
mδιαλύτη +mδιαλυμένης ουσίας=mδιαλύματος ή mδιαλύτη=mδιαλύματος- mδιαλυμένης ουσίας ή
mδιαλύτη=150g – 3g ή mδιαλύτη=147g
Επομένως η σύσταση του διαλύματος είναι 3g ζάχαρης και 147g νερού.

4 σχόλια: