Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού

διάταξη ηλεκτρολυτικής συσκευής Hofmann
Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού είναι η διαδικασία κατά την οποία το νερό διασπάται στα βασικά στοιχεία όπου το αποτελούν, υδρογόνο και οξυγόνο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Γίνεται με τη βοήθεια της συσκευής Hofmann.

Από την ηλεκτρόλυση του νερού προκύπτει ότι:
  • το νερό είναι σύνθετη ουσία, η οποία αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο.
  • ο όγκος του υδρογόνου στο νερό είναι διπλάσιος από τον όγκο του οξυγόνου.
  • η μάζα του οξυγόνου είναι οκταπλάσια της μάζας του υδρογόνου. 
Όσες φορές και να πραγματοποιηθεί ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού προκύπτει πάντα η ίδια αναλογία μαζών και όγκων, που σημαίνει πως η σύσταση του νερού είναι σταθερή.
Συνεπώς το νερό είναι χημική ένωση.


   Παρακολουθήστε στο διπλανό βίντεο
   την ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού.
   - Γεμίζουμε τη συσκευή με υδατικό διάλυμα θειικού οξέος 20%w/w.  
   - Κλείνουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα και παρατηρούμε ότι παράγονται δύο αέρια πάνω από τα καλώδια που 
   καταλήγουν στην συσκευή. Μετά από πέντε λεπτά διαπιστώνουμε ότι ο όγκος του ενός αερίου είναι 
   διπλάσιος από τον όγκο του άλλου αερίου. 
   - Συλλέγουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα το αέριο με το μικρότερο όγκο και βάζουμε μέσα στο σωλήνα ένα 
   μισοσβησμένο ξυλάκι. Το ξυλάκι αναφλέγεται και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το αέριο είναι το 
   οξυγόνο.
   - Συλλέγουμε με ανεστραμμένο σωλήνα το αέριο με το μεγαλύτερο όγκο. Πλησιάζουμε στο στόμιο του 
   σωλήνα ένα αναμένο κερί. Το αέριο εκρήγνυεται με χαρακτηριστικό ήχο. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
   ότι το αέριο είναι το υδρογόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου