Σύγκριση μιγμάτων και χημικών ενώσεων

Μίγμα
Χημική ένωση

1.  Διαχωρίζεται στα συστατικά του με φυσικές μεθόδους (π.χ. απόσταξη, διήθηση κ.α.)
1. Διασπάται σε στοιχεία μόνο με χημικές μεθόδους (π.χ. ηλεκτρόλυση)

2. Τα συστατικά του διατηρούν πολλές από τις ιδιότητές τους
2. Οι ιδιότητές του είναι τελείως διαφορετικών από αυτές των στοιχείων της

3. Δεν έχει σταθερή ποσοτική σύσταση, αλλά ποικίλλει ανάλογα με την παρασκευή του
3. Έχουν σταθερή ποσοτική σύσταση (σταθερή αναλογία μαζών)

4. Δεν έχει καθορισμένες φυσικές σταθερές, αλλά φυσικές σταθερές που εξαρτώνται από την ποσοτική σύστασή του.
4. Έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου