Σύγκριση χημικών ενώσεων και χημικών στοιχείων

Χημική ένωση
Χημικό στοιχείο

1. Διασπάται σε απλούστερες ουσίες μόνο με χημικές μεθόδους (π.χ. ηλεκτρόλυση)
1. Δεν διασπάται σε απλούστερες ουσίες

2. Οι ιδιότητές του είναι τελείως διαφορετικών από αυτές των στοιχείων της
2. Έχουν καθορισμένες ιδιότητες

3. Έχουν σταθερή ποσοτική σύσταση (σταθερή αναλογία μαζών)
3. Έχουν σταθερή σύσταση

4. Έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές
4. Έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου