Χημική αντίδραση

Χημική αντίδραση ονομάζεται κάθε μεταβολή κατά την οποία από κάποιες αρχικές ουσίες προκύπτουν νέες ουσίες με διαφορετικές ιδιότητες από τις αρχικές.

 
παραδείγματα χημικών αντιδράσεων
  • Η διάσπαση νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο.
  • Το σκούριασμα ενός σιδερένιου αντικειμένου κατά το οποίο ο σίδηρος ενώνεται με το οξυγόνο και σχηματίζουν τη σκουριά.
  • Η καύση του οινοπνεύματος.
  • Η μετατροπή του μούστου σε κρασί.
  • Η φωτοσύνθεση: το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό με τη βοήθεια του φωτός δίνουν γλυκόζη και οξυγόνο.


Αντιδρώντα ονομάζουμε τις καθαρές ουσίες οι οποίες υπάρχουν πριν γίνει η αντίδραση.
Προϊόντα ονομάζουμε τις ουσίες οι οποίες προκύπτουν μετά την αντίδραση.

παραδείγματα
  • Στη διάσπαση του νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο, το νερό είναι το αντιδρών και το οξυγόνο με το υδρογόνο είναι τα προϊόντα.
  • Στο σκούριασμα του σιδήρου ο σίδηρος και το οξυγόνο είναι τα αντιδρώντα και η σκουριά (οξείδιο του σιδήρου) είναι το προϊόν.
Σε μια χημική αντίδραση τα αντιδρώντα μπορεί να είναι μία ή περισσότερες ουσίες. Το ίδιο και τα προϊόντα, μπορεί να είναι ένα ή και περισσότερα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί μια χημική αντίδραση είναι να έρθουν σε επαφή τα αντιδρώντα μεταξύ τους. Ορισμένες φορές, δεν αρκεί η απλή επαφή, αλλά για να ξεκινήσει η αντίδραση πρέπει τα αντιδρώντα να θερμανθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου