Εξώθερμες - Ενδόθερμες αντιδράσεις


Εξώθερμη ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία ελευθερώνεται (εκλύεται) θερμότητα. 
  • Στις εξώθερμες αντιδράσεις η θερμοκρασία αυξάνεται.

παράδειγμα
  • Καύση μαγνησίου
Σε αυτό το πείραμα καίγεται ένα κομμάτι μαγνησίου. Παρατηρούμε ότι από την καύση προκύπτει μια άλλη χημική ουσία, η οποία δεν διατηρεί τις ιδιότητες του μαγνησίου (χρώμα, υφή). Επίσης παρατηρούμε ότι μετά την έναρξη της αντίδρασης, αυτή συνεχίζεται παρόλο που το μαγνήσιο απομακρύνεται από τη φλόγα. Κατά την αντίδραση του μαγνησίου με το οξυγόνο εκλύεται θερμότητα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία των αντιδρώντων να παραμένει υψηλή και η αντίδραση να συνεχίζεται. Πρόκειται για μια εξώθερμη αντίδραση.

Ενδόθερμη ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία απορροφάται θερμότητα
  • Στις ενδόθερμες αντιδράσεις η θερμοκρασία μειώνεται.

παράδειγμα
  • Θέρμανση οξειδίου του υδραργύρου
Σε αυτό το πείραμα θερμαίνεται ισχυρά σκόνη οξειδίου του υδραργύρου. Παρατηρούμε ότι από τη θέρμανση προκύπτουν υδράργυρος που κάθεται στα τοιχώματα του σωλήνα και ένα αέριο. Δηλαδή δύο νέες χημικές ουσίες. Επίσης παρατηρούμε ότι απαιτείται η θέρμανση από τη φλόγα καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης.Για να ολοκληρωθεί η αντίδραση διάσπασης του οξειδίου του υδραργύρου πρέπει να θερμαίνουμεσυνεχώς γιατί η αντίδραση απορροφά θερμότητα.


Τα βίντεο προέρχονται από το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη χημεία Β' Γυμνασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου