Φυσικές σταθερές

Φυσικές σταθερές μιας καθαρής ουσίας είναι οι τιμές ορισμένων ιδιοτήτων της. Τέτοιες σταθερές είναι το σημείο ζέσης, το σημείο τήξης, η πυκνότητα κ.α. Οι φυσικές σταθερές αποτελούν και χαρακτηριστικό γνώρισμα της ουσίας, δηλαδή αντιστοιχούν μόνο στην ουσία αυτή, για αυτό και χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των ουσιών και για τον έλεγχο της καθαρότητας των δειγμάτων τους.

Παράδειγμα: Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το υγρό που υπάρχει σε ένα ποτήρι ζέσης είναι καθαρό νερό ή αλατόνερο.
Παίρνουμε και θερμαίνουμε το ποτήρι με το υγρό μέχρι να βράσει. Αν το σημείο βρασμού (σε πίεση P=1atm) είναι 100oC, τότε το υγρό στο ποτήρι είναι καθαρό νερό. Αν το σημείο ζέσης δεν είναι 100 oC, τότε το υγρό είναι αλατόνερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου