Άτομα - Μόρια

Μόριο είναι το μικρότερο σωματίδιο μιας χημικής ουσίας (χημικού στοιχείου ή χημικής ένωσης) που μπορεί να υπάρχει σε ελέυθερη κατάσταση και να διατηρεί τις ιδιότητες της ουσίας. 
  • Κάθε χημική ουσία έχει διαφορετικό μόριο. Τα μόρια όμως μιας χημικής ουσίας είναι ίδια μεταξύ τους.
  • Τα μόρια αποτελούνται από άτομα.

Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης, το οποίο συμμετέχει στο σχηματισμό χημικών ουσιών και παραμένει αναλλοίωτο στις χημικές αντιδράσεις.

  • Χημικά στοιχεία: Τα μόριά τους αποτελούνται από όμοια άτομα.
  • Χημικές ενώσεις: Τα μόριά τους αποτελούνται από διαφορετικά άτομα.

παράδειγμα: Το μόριο του υδρογόνου αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου (ίδια άτομα). Το μόριο του οξυγόνου αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου (ίδια άτομα). Το μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου (διαφορετικά άτομα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου