Υποατομικά σωματίδια

Πρωτόνια (p)
  Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μια μονάδα θετικού ηλεκτρικού φορτίου (στοιχειώδες θετικό φορτίο). Κάθε άτομο ενός στοιχείου έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό πρωτονίων.
  Νετρόνια (n)
   Κάθε νετρόνιο είναι ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σωματίδιο. Η μάζα του είναι περίπου ίση με τη μάζα του πρωτονίου.
   Ηλεκτρόνια (e)

    Κάθε ηλεκτρόνιο είναι ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο με μια μονάδα αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου (στοιχειώδες αρνητικό φορτίο). Η μάζα του είναι 1836 φορές μικρότερη από τη μάζα του πρωτονίου ή του νετρονίου.
    Τα πρωτόνια και τα νετρόνια του ατόμου είναι συγκεντρωμένα σε μια μικρή περιοχή στο κέντρο του ατόμου, στον πυρήνα. Γύρω από τον πυρήνα σε ένα μεγάλο χώρο σαν σε νέφος κινούνται τα ηλεκτρόνια. 
    Επειδή η μάζα των ηλεκτρονίων είναι πολύ μικρότερη από τη μάζα των πρωτονίων και των νετρονίων σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στον πυρήνα. 
    Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου είναι όσα και τα πρωτόνιά του. Συνεπώς κάθε άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, δηλαδή έχει φορτίο μηδέν.

    Οι φωτογραφίες προέρχονται από το εκπαιδευτικό λογισμικό
    του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη χημεία Β' γυμνασίου      .

     Δεν υπάρχουν σχόλια:

     Δημοσίευση σχολίου